این ملت اصفهانی آمده اند اصرار می کنند که اسم ما را در وبلاگ بیاورید. البته در تقوا و بی ریایی شان بحثی نیست.
می گویند لااقل بگو که چقدر پول عوارضی دادیم تا اینجا!

تف به ریا

Advertisements