1. یادم رفت بگویم دیشب چند تا از تکنیسین های سوخت گیری که چند روز پیش ثبت نام کرده بودند، باز آمدند گفتند آقا چه شد؟ ما سفرمان را به خاطر این جریانات لغو کرده ایم؛ کاش می شد گفت اخوی ما خودمون هم گیریم، یکی این چیز ها را به آقای احمدی نژاد بگوید.
2. نگارنده تحت فشار است که یک پست خاص بگذارد ولی مقاومت می کند!
3. امروز ساعت یک از فرودگاه تا بیت رهبری بچه ها تظاهرات خواهند کرد و به عزاداری بیت خواهند پیوست، برگشتن به فرودگاه، و ادامه ی تحصن یا غیر آن پس از تظاهرات مشخص شد، شورا هنوز حرف دقیقی نمی زند …

Advertisements