شرمنده، سرما خورده ام شديد و از صبح حالم خراب بود، هنوز وقت نکرده ام مقالات را تمام کنم،
فقط محض اطلاع، ديشب نماينده ي امام خامنه اي، پس از پايان مراسم عزاداري از بچه ها تشکر کرده و بود و گفته بود:
مقام معظم رهبری از تمام دانشجویان و به خصوص متحصنین در فرودگاه که شش شبانه روز در فرودگاه متحصن بوده‌اند، تشکر کردند و گفتند: «دعای خیر من در ادامه راه همراه شماست.»

Advertisements