اسرائیل خوب می داند کی حمله کند، هنگام تغییر دولت آمریکا، کریسمس و امتحانات دانشجویان ایرانی!! :دی
به شدت سر نگارنده شلوغ است؛
آن مقاله ای را هم که در مورد تحصن می خواستم بنویسم، قرار شد بدهم به خود ارگان جنبش عدالتخواه؛
در مورد این وبلاگ هم هنوز تصمیم قطعی نگرفته ام، توصیه ای هست که می گوید خاطرات بچه ها را جمع کنم و اینجا بریزم؛
و ایده ای دیگر، که اصلا وبلاگی جدید بزنم این بار با نام «مقصد پرواز: قدس»، و تخصصی به موضوع اسرائیل بپردازم؛
با این حال آنچه مشخص است تا 20ام بهمن ماه و پایان امتحانات و ژوژمان نگارنده، هیچ اقدامی انجام نخواهد داد…
فیلم ها را هم در اولین فرصت که از دوست فیلم بردارم بگیرم منتشر می کنم، شاید هفته ی دیگر …

***

و اما …
اول از همه از حسین براتی که اکثر فیلم ها و تصاویر این وبلاگ را ایشان تهیه کرده بود و در ایام تحصن در اختیار من گذاشته بود، تشکر می کنم؛
و بعد از جناب محمد دهقان، وبلاگ فوتون، که بخشی از تصاویر هم از وبلاگ ایشان نقل شده بود …

و از احسان میهن دوست، علی الله یاری، سجاد صاحب فصول و محمدصالح مفتاح که در ساعاتی که من در تحصن نبودم وبلاگ را بروز کردند تشکر می کنم؛
و همچنین از پ. دوست اقلیت مذهبی ام در ایالات متحده که بخش عمده ی ترجمه ی وبلاگ انگلیسی به عهده ی او بود، و از مجید عزیزی که او نیز بخشی از مطالب وبلاگ انگلیسی را ترجمه کرد، تشکر می کنم.
و همچنین از دوستانی که نامشان یادم نماند و تلاشی در روزهای آخر تحصن برای ترجمه ی متون به عربی داشتند که البته به دلیل مشغله زیاد در آن روزها موفق به انتشار آنها نشدیم …

امضا:
نگارنده؛
محمدمسیح یاراحمدی
وبلاگ آینده (از آخر بهمن)
Y! ID: masih.aonlineir
Email & GTalk: masih [AT] yarahmadi {dot} org

Advertisements