You are currently browsing the tag archive for the ‘پس از تحصن’ tag.

شرمنده، سرما خورده ام شديد و از صبح حالم خراب بود، هنوز وقت نکرده ام مقالات را تمام کنم،
فقط محض اطلاع، ديشب نماينده ي امام خامنه اي، پس از پايان مراسم عزاداري از بچه ها تشکر کرده و بود و گفته بود:
مقام معظم رهبری از تمام دانشجویان و به خصوص متحصنین در فرودگاه که شش شبانه روز در فرودگاه متحصن بوده‌اند، تشکر کردند و گفتند: «دعای خیر من در ادامه راه همراه شماست.»

Advertisements

این جا چیست؟

این وبلاگ دوسال پیش برای روایت غیر رسمی و حواشی تحصن طلاب، دانشجویان و تشکل های غیردولتی در فرودگاه مهرآباد برای اعزام به غزه بروز می شد؛ و در حال حاضر، موقتا برای نشر اخبار غیر رسمی و حواشی کاروان آسیایی که از هند شروع شده و به سوی غزه می رود استفاده می شود.
امضا: همون نگارنده!

فیلم ها

* به این لیست و لینک ها افزوده خواهد شد.
* فیلم هایی که دیدنش را توصیه می کنم را با دو ستاره علامت گذاری می کنم.

شب اول:
- **سخنرانی حاج سعید قاسمی - مدت یک ساعت

روز دوم:

- **سخنرانی مسعود ده نمکی
- **سخنرانی سردار کوثری و بحث دانشجویان با وی
- سخنرانی دکتر کوشکی

غزه

RSS اخبار جنبش عدالتخواهی

  • خطایی رخ داد! احتمالا خوراک از کار افتاده. بعدا دوباره تلاش کنید.
Advertisements